Verksamhetsområden

  • Migrationsrätt
  • Förvaltningsrätt
  • Civilrätt
  • Arv- familjerätt
  • Arbetsrätt
  • Försäkringsrätt
  • Tullrätt
  • Skatterätt
  • Straffrätt

Vi ombesörjer alla former av registrering/etablering och start av ditt företag i Sverige inklusive inrättande av filialer för existerande företag inom EU-området.

Om du har juridiska problem i före detta sovjetländer som t.ex. Ryssland, Vitryssland, Ukraina – fråga oss!

Genom vår juridiska representation i London kan vi också erbjuda utförlig konsultation som innefattar brittisk lagstiftning.

Vid sidan av svenska språket behärskar vi ryska, ukrainska och franska.