Ние оказваме юридическа помощ в различни области на правото в Швеция:

  • Гражданско право
  • Семейно и наследствено право
  • Миграционно право
  • Трудово право
  • Административно право
  • Наказателно право
  • Застрахователно право
  • Митническо право
  • Изпълнителни дела

Нашата фирма съща така предоставя Фирмено обслужване т.е. услуги, свързани с регистрацията на различни видове фирми в Швеция и оказва юридическа помощ при въпроси, възникнали впоследствие.

За възникнали въпроси можете да се обръщате на български език

тел. 073 8452654 (от 15:00 до 19:00 часа в работни дни)

mail: info@srjuridik.se